Czy warto wybrać usługi biura nieruchomości?


Każdy kto decyduje się na sprzedaż swojej nieruchomości zadaje sobie to pytanie. I nic w tym dziwnego, podjęcie takiej decyzji wiąże się z powierzeniem pośrednikowi naszego miejsca, do którego jesteśmy emocjonalnie przywiązani, gdzie wychowaliśmy się, lub wychowaliśmy swoje dzieci, gdzie robiliśmy remont, przeznaczając na to duże nakłady finansowe. Lokum które przeznaczamy do sprzedaży ma dla nas duże znaczenie. Czy ktoś obcy zrobi to właściwie?


Pomyślmy o korzyściach wynikających ze współpracy z biurem nieruchomości:

  • pomoc w wycenie nieruchomości, właściwie zrobiona wycena pozwoli na szybką sprzedaż,
  • doradztwo i wsparcie na każdym etapie sprzedaży,
  • profesjonalne wykonanie zdjęć,
  • opis nieruchomości zgodnie ze sztuką i publikacja ogłoszeń na portalach branżowych,
  • kompletacja dokumentów wymaganych przez przepisy,
  • kontakt z klientem i prezentacja nieruchomości,
  • dodatkowe usługi jak np. home stagging.

Konsekwencją skorzystania z takiego pośrednictwa jest prowizja, która jest pobierana przez biuro nieruchomości. Jest to rzecz, która często zniechęca do podjęcia współpracy. Jednak warto też rozważyć korzyści które wynikają z podjęcia takiej współpracy. 


Pamiętajmy jednak że spersonalizowane lokum które przeznaczamy do sprzedaży wpływa na nasze osądy i podejmowane decyzje. Agent nieruchomości ma zupełnie inne podejście, odpersonalizowane, jego celem jest skuteczna sprzedaż. I podejmuje działania, które mają wpłynąć na jak najszybszą finalizację.

Koszt współpracy z agencją jest prowizją od sprzedaży, jednak rzecz która rzadko  jest wymieniana w fachowych publikacjach i opisie branży to też koszty, które są poniesione żeby doprowadzić do takiej sprzedaży. Pamiętajmy że z ofertą nieruchomości trzeba skutecznie dotrzeć do klientów, wykorzystując do tego portale ogłoszeniowe, social media, prasę, bilbordy, i wiele innych. Czas poświęcony na kontakt z klientem, dojazd na prezentację, obsługę procesu sprzedaży, i wiele innych czynników zbierają się w całość w postaci niemałego kosztu, kosztu który zawiera się w tej prowizji.


z poważaniem

zespół mieszkania.podlasie.pl