Ile trwa budowa domu: harmonogram budowy

Ile trwa budowa domu jednorodzinnego?

Często Inwestorzy przed rozpoczęciem robót budowlanych, zastanawiają się czy potrzebny jest przygotowany wcześniej harmonogram robót. Otóż jak wynika z doświadczenia wielu budujących, rozpisany przez kierownika budowy harmonogram robót jest niezmiernie przydatnym dokumentem. Oprócz wyznaczonych terminów dla poszczególnych etapów i prac, pozwala on także na wyliczenie kosztów, czy sporządzenie kosztorysu budowy. Z tego artykułu dowiesz się ile trwają poszczególne roboty na budowie domu, oraz jak może wyglądać przykładowy harmonogram – budowa domu krok po kroku.

Ważną zasadą przy ustalaniu harmonogramu etapów budowy, jest ścisła dyscyplina Inwestora, którą powinien zachować przy spełnianiu kolejnych punktów z harmonogramu budowy. I tutaj istotnym jest, aby roboty wykonywane były według zadanych planów zawartych w harmonogramie, jak i w zaplanowanym zakresie. Jest to ważne w szczególności wybierając projekty domów typowych, na który wystawione zostało pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie.

W przypadku jakichkolwiek zmian i odstępstw od tego projektu, na podstawie którego rozpisano harmonogram budowy, Inwestor musi liczyć się z dodatkowymi przestojami w robotach. Mogą pojawić się także nieprzewidziane wcześniej koszty, które niestety przy zmianach na budowie mają zazwyczaj miejsce. W związku z tym, że prace wychodzą poza zakres ustalonego harmonogramu, Inwestora może spotkać sytuacja z zachwianiem płynności finansowej, a część osób zmuszonych jest starać się o kredyt na budowę domu.


Co powinno się znaleźć w harmonogramie? Otóż przede wszystkim zakres prac, oraz terminy dla poszczególnych etapów budowy domu.

Harmonogram robót i terminów dla etapu stanu zerowego zawiera:

 • Prace ziemne.
 • Prace fundamentowe.
 • Wykonanie piwnic, wraz ze stropem nad piwnicami.
 • Jeśli nie ma piwnic to wykonania tak zwanej podłogi na gruncie, wraz z jej warstwami, w tym podkładu betonowego i izolacji, oczywiście bez docelowego wykończenia.

Ten etap budowy wykonuje się najczęściej przed zimą i wymaga zabezpieczeń przed opadami i niskimi temperaturami.

Trwa on od około dwóch tygodni do miesiąca.

Zestawienie prac i terminów ich wykonania dla stanu zerowego

Prace ziemne:

 1. Niwelacja terenu około 1-2 dni.
 2. Zdjęcie humusu około 1-2 dni, w zależności od nakładu prac i zastosowanego sprzętu, przy ręcznych pracach może to trwać nawet kilka dni.
 3. Wytyczenie obrysu budynku, a przede wszystkim jego fundamentów na działce przez uprawnionego geodetę około 0.5-1 dnia.
 4. Wykopy pod fundamenty około 2-4 dni.

Prace murarsko-zbrojeniowe:

 1. Wykonanie podkładu betonowego z chudego betonu pod ławy około 1-2 dni.
 2. Wykonanie deskowania, szalunków około 2-3 dni.
 3. Ułożenie zbrojenia, izolacji, itp. około 1-2 dni.
 4. Betonowanie ław i dalsze prace około. 1-2 dni.
 5. Wykonanie przejść dla instalacji około 1-2 dni.
 6. Przerwa technologiczna dla związania betonu około 3-4 dni przy użyciu specjalnych mieszanek do betonu, przyśpieszających wiązanie. Standardowo, bez ulepszaczy należy poczekać około 7 dni.
 7. Wylewanie lub murowanie ścian fundamentowych około 2-4 dni.
 8. Izolacje pionowe i poziome, wodoszczelne, wodoodporne i termiczne na murach fundamentowych około 1-2 dni.
 9. Ułożenie podposadzkowych instalacji około 1-2 dni.
 10. Zasypanie murów fundamentowych, wraz z obsypką i zagęszczeniem gruntu około 1-3 dni.
 11. Wykonanie warstw podłoża pod podłogą około 2-3 dni.
 12. Wykonanie płyty pod posadzkę około 2-3dni.

Harmonogram dla stanu surowego otwartego zawiera:

 • Roboty związanie ze wznoszeniem ścian.
 • Prace związanie z wykonanie stropów.
 • Roboty związanie z wykonaniem kominów.
 • Betonowanie schodów.
 • Wykonanie więźby dachowej.
 • Wykonanie dachu z wstępnymi warstwami pokrycia dachowego np. z papy.

W tym etapie nie ma jeszcze okien i drzwi, są przygotowane otwory, które przed zimą należy zabezpieczyć. Ten etap budowy trwa zazwyczaj od około dwóch tygodni do czterech miesięcy.


Zestawienie prac i terminów ich wykonania dla stanu surowego otwartego

 1. Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych około 1-2 tygodnie.
 2. Wykonanie szalowania dla słupów, podciągów, wraz z ułożeniem zbrojenia i ich wybetonowanie około 1-2 tygodnie.
 3. Wykonanie szalowania dla wieńców, stropów, zbrojenie zazwyczaj łączone ze zbrojeniem wieńca, czy innych elementów konstrukcyjnych około 1-3 tygodni.
 4. Wykonanie wieńców, wraz ze stropami około 2-3 dni.
 5. Budowa schodów między kondygnacjami około 3-4 dni, gdzie wykonywane jest szalowanie, zbrojenie i zalewanie betonem.
 6. Przerwa technologiczna przeznaczona dla pielęgnacji stropu (podlewanie, które zapobiega łuszczeniu, czy pękaniu betonu) około 3-7 dni.
 7. Murowanie ścianek kolankowych na poddaszu (jeśli dom jest piętrowy, to podobne czynności jak w przypadku wznoszenia ścian parteru) około 4-5 dni.
  Może się okazać, iż nad parterem lub piętrem będzie wykonywany strop drewniany, to wtedy prace zostaną przeprowadzone dużo szybciej (już w około 2-3 dni), niż w przypadku wykonania stropu żelbetowego.
  Jeśli więźba będzie z gotowych, zamówionych w zakładzie produkcyjnym wiązarów kratownicowych, to po ich przywiezieniu na budowę montaż trwa około 1-2 dni, w zależności od wielkości i rodzaju oraz skomplikowania dachu.
 8. Przy więźbie wykonuje się wieniec pod murłatę i trwa to około 1-2 dni, wykonuje się szalowanie, zbrojenie, wraz z kotwami mocującymi do więźby.
  W przypadku, gdy pod wieńcem wykonuje się dodatkowe słupki trzeba doliczyć około 1-3 dni na ich szalunek, zbrojenie i zalanie betonem.
 9. Przerwa technologiczna dla związania się wieńca, czy słupków pod wieniec około 14 dni.
 10. Montaż murłat i więźby dachowej tradycyjnej około 1-2 tygodnie.
 11. Prace izolacyjne, docieplenie dachu, wraz z obróbkami blacharskimi około 1 tydzień.

Harmonogram dla stanu surowego zamkniętego trwa około 3-5 miesięcy i zawiera:

 • Wstawienie stolarki okienno-drzwiowej.
 • Realizację docelowego pokrycia dachowego.
 • Stawianie ścianek działowych.

Zestawienie prac i terminów ich wykonania dla stanu surowego zamkniętego

 1. Montaż stolarki okienno-drzwiowej około 1-2 tygodnie.
 2. Wznoszenie ścian działowych około 1-2 tygodnie.
 3. Położenie pokrycia dachowego około 2-7 dni.
Co wlicza się w roboty wykończeniowe?

Dodatkowo należy rozpisać:

 • Elementy prac wykończeniowych.
 • Wykonanie instalacji wewnętrznych.
 • Wykonanie przyłączy.
 • Wykonanie podejść, podjazdów i tarasów.
 • Wykonanie ogrodzenia wokół domu.
 • Wykonanie dodatkowych izolacji, mebli, urządzeń, zabudowy, itp.
udowa domu roboty wykończeniowe
 1. Elektryka bez osprzętu około 5-7 dni.
 2. Hydraulika około 7-14 dni.
 3. Tynki około 7-10 dni.
 4. Wylewki około 7-12 dni.
 5. Układanie glazury około 1-2 tygodni.
 6. Układanie paneli drewnianych około 5-7 dni.
 7. Elektryka osprzęt, biały montaż i armatura około 7-10 dni.
 8. Elewacja na gotowo, czyli tynki elewacyjne, okładziny około 4-14 dni.

Czas wykonania prac zależy przede wszystkim od wspomnianej już płynności finansowej Inwestora.

Ważnym czynnikiem jest też przyjęty system budowy domu – metodą zleconą (metoda szybsza, ale droższa), czy metodą systemu gospodarczego (metoda dłużej trwająca, ale pozwala na spore oszczędności).


z poważaniem zespół mieszkania.podlasie.pl

Informację dzięki uprzejmości autorskiej Pracowni Architektonicznej MG Projekt.