dom ogród

Mała architektura w ogrodzie

Obiekty małej architektury to zespoły niewielkich obiektów budowlanych służących zagospodarowaniu terenu. Wznosi się je w celach rekreacyjnych lub użytkowych. Do obiektów małej architektury należą nie tylko tak oczywiste budowle jak pergole, altany, grille lub huśtawki, lecz także przydrożne kapliczki lub piaskownice.


Mała architektura a prawo

Artykuł 3 pkt 4 ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane, kategoryzuje małą architekturę stosując kryterium funkcji jaką te obiekty będą spełniać. I tak pierwszą kategorią są obiekty kultu religijnego, takie jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury. Drugą, obiekty architektury ogrodowej, przykładowo posągi czy wodotryski. Trzecią kategorię stanowią obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Jednocześnie ustawa definiuje pojęcie małej architektury nieostrym terminem (odnoszącym się do gabarytów), „niewielkich obiektów”.


Rodzaje małej architektury ogrodowej

Ogród przydomowy oferuje mnóstwo możliwości wykorzystania małej architektury. Po zakończeniu prac budowlanych, posprzątaniu posesji z zalegających śmieci budowlanych inwestorowi pozostaje zagospodarowanie przydomowego ogrodu. I tutaj pojawia się mnóstwo możliwości z których może skorzystać. Na posesji (oczywiście jeżeli posiadamy trochę terenu) można postawić huśtawkę,
huśtawka
zbudować kamienny grill (najlepiej posiadający funkcję wędzarni)
bbq
lub mały domek ogrodowy.
domek
Lecz obiekty małej architektury to nie tylko przykłady wymienione powyżej, lecz również wszelkie budowle organizujące przestrzeń ogrodową. Do dzielenia ogrodu na strefy, czy zasłaniania jego mniej reprezentacyjnych fragmentów, wykorzystuje się trejaże, kratownice i pergole. Te budowle stanowią min. podpory dla pnączy i ozdobnych roślin o zwisających pędach. Zielona przegroda skutecznie chroni przed słońcem i wzrokiem sąsiadów oraz przynajmniej częściowo tłumi dźwięki.
Trejaż to rodzaj ażurowej ściany, zbudowanej z metalowych albo drewnianych słupków połączonych u góry pionowymi belkami.
Kratownica to rama wypełniona kratą, którą można zasłonić brzydką ścianę garażu, albo potraktować ją jako element trejażu lub pergoli.
Pergolę tworzą równoległe, ażurowe ściany, ewentualnie dwa rzędy podpór i ułożone na nich kratownice lub belki podtrzymujące rośliny.
pergola


Do dzielenia ogrodu na „strefy”, znajdujące się na różnych poziomach, służą murki wznoszone z kamienia, klinkieru, drewna, podkładów kolejowych lub betonowych prefabrykatów. Jeśli działka ma spadek, niezbędne mogą okazać się schody, zwykle budowane z takiego materiału, jak murki oporowe. Imitujące kamień betonowe palisady wykorzystuje się do umacniania skarp, budowy tarasów oraz na obramowania trawników i rabat kwiatowych.
mur


Ogród możemy upiększyć również poprzez postawienie w nim posągów
posąg
lub donic.
donica
To również są obiekty małej architektury ogrodowej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że donice muszą mieć odpowiednią kubaturę oraz ciężar, tak aby wiatr ich nie przewrócił.


Ciekawym i urokliwym rozwiązaniem związanym z ogrodem jest obiekt małej architektury ogrodowej jakim jest oczko wodne. Cieszy ono oczy ciekawym rozwiązaniem połączenia wody, kamienia i np. drewna, jak również kojącymi odgłosami przepływającej wody. Ponadto, jeżeli oczko posiada niezbędne rozmiary można do niego wpuścić ozdobne ryby. W oczku wodny można zainstalować fontannę korzystająca z zamkniętego obiegu wody, co dodatkowo uatrakcyjni ten rodzaj architektury.
oczko


A co z altaną?

altana
Altana ogrodowa jest również obiektem architektury ogrodowej. Tylko od naszej wyobraźni będzie należeć jaki kształt przyjmie ta budowla. Formalna definicja altany nie istnieje, zaś pewne zamieszanie wprowadza ta, którą przyjęto w ustawie o rodzinnych ogródkach działkowych. Zgodnie z nią, altana (co ważne – działkowa!) to wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy ani ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.
Zapis ten dotyczy jednak tylko obiektów na terenach rodzinnych ogrodów działkowych!
Jeśli przyjmiemy, że zgodnie z art. 3 pkt. 4 prawa budowlanego – altana jest obiektem małej architektury, to stawiając ją, nie trzeba załatwiać żadnych formalności.
Urzędy jednak często traktują ją jednak jako obiekt budowlany, podlegający przepisom art. 28-30 prawa budowlanego. Zgodnie z nimi, nie ma konieczności występowania o pozwolenie na budowę altany, ani zgłaszania takiego zamiaru, o ile jej powierzchnia zabudowy wynosi do 35 m2 i jednocześnie liczba takich obiektów nie przekracza dwóch na każde 500 m2 działki. W przeciwnym razie pozwolenie na budowę jest potrzebne.


z poważaniem
zespół mieszkania.podlasie.pl