Czyszczenie elewacji – co warto wiedzieć o usługach w tym zakresie?

Czysta powierzchnia ścian i dachów jest charakterystyczna przede wszystkim dla budynków, które zostały niedawno wybudowane lub odnowione. Wraz z upływem czasu w naturalny sposób gromadzą się jednak na niej zanieczyszczenia, czego efektem jest spadek walorów estetycznych. Warto więc, by zapobiec temu zjawisku, zlecić czyszczenie elewacji specjalistycznej firmie

Czyszczenie elewacji – podstawowe informacje

Systematyczne usuwanie zabrudzeń z fasady domu lub kamienicy jest szczególnie ważne w przypadku dużych miast, takich jak Łódź, charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu samochodowego. To właśnie zanieczyszczenia z ulic są jednym z głównych czynników, powodujących zabrudzenia powierzchni zewnętrznych budynków. Systematyczne mycie elewacji i dachów jest więc w takich warunkach niezbędne dla zachowania odpowiedniego wyglądu nieruchomości w długim okresie czasu.

Najczęściej wykonanie czynności w tym zakresie powierza się specjalistycznym firmom, które posiadają odpowiednie do prac w tym zakresie wyposażenie oraz doświadczonych pracowników. Jest to istotne szczególnie wówczas, gdy powierzchnia fasady lub dachu jest duża, a więc na przykład wówczas, gdy mówimy o kamienicy. Budynki takie, powszechnie występujące w śródmiejskiej zabudowie Łodzi, charakteryzują się nie tylko dużymi gabarytami, lecz również sporą wysokością. Usunięcie zabrudzeń z elewacji wymaga w takich warunkach nie tylko zastosowania odpowiednich przyrządów do czyszczenia, lecz również rusztowań, które umożliwią dotarcie do każdego zakamarka ściany lub załomu dachu.

Jak w praktyce wygląda najczęściej mycie elewacji?

Czyszczenie elewacji powinno być poprzedzone jej dokładnymi oględzinami. W przypadku niektórych obiektów budowlanych warto połączyć prace w tym zakresie z naprawami drobnych uszkodzeń, co pozwoli uniknąć ich powiększenia się w trakcie oczyszczania powierzchni. Jednocześnie należy też już na tym etapie dokładnie zaplanować zakres prac i metodę ich wykonania.

Mycie elewacji w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem gąbek i wysięgników, jest obecnie coraz rzadziej spotykane. Znacznie lepsze efekty można bowiem uzyskać przy zastosowaniu myjek ciśnieniowych. Sposób ten pozwala na usunięcie nie tylko zabrudzeń samej powierzchni, lecz również zanieczyszczeń, które znajdują się głębiej. Firmy, które wykonują prace w tym zakresie, najczęściej wykorzystują do czyszczenia elewacji specjalistyczne środki chemiczne oraz wodę zdemineralizowaną – dzięki temu możliwe jest też pozbycie się szkodliwych dla żywotności budynków soli mineralnych.

Mycie dachów – czy warto zainteresować się usługami w tym zakresie?

Oczyszczenie ścian budynku warto połączyć z podobnym zabiegiem, dotyczącym jego dachu. Powierzchnie te, chociaż wykonane z różnych materiałów, poddane są bowiem działaniu podobnych czynników fizycznych i biologicznych. Co więcej, gromadzące się na dachu lub w załomach murów zabrudzenia mogą w niektórych wypadkach prowadzić do rozwoju roślinności (mchów, porostów), która ma szkodliwy wpływ na trwałość budynku. Systematyczne mycie elewacji i dachów jest więc koniecznością.

Oczywiście prace w tym zakresie warto powierzyć specjalistycznej firmie, która dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym. Na szczęście w miastach takich jak Łódź, bez problemu można znaleźć podmioty, które profesjonalnie oczyszczą dach domu lub budynku wielorodzinnego z wszelkich zabrudzeń. Korzystanie z ich usług nie jest przy tym związane z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów.