Standard WT 2021 – wymagania, warunki techniczne


building


WT 2021 to określenie dotyczące nowych wymagań stawianych budynkom, które powstaną od 2021 roku. Nowe wytyczne dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych ze znacznym obostrzeniem zaleceń ustawodawcy dotyczących energooszczędności budynków. W związku z tym każdy inwestor planujący budowę będzie musiał wybrać rozwiązania i technologie spełniające powyższy standard. Nowe wytyczne będą miały znaczący wpływ na wiele aspektów budowy i wykończenia domu. Największa rewolucja czeka jednak kwestii związanej z wyborem systemu grzewczego.


Warunki związane z wprowadzeniem w życie przepisów WT 2021:

  1. wymagania dotyczą wszystkich inwestorów, którzy otrzymają pozwolenie na budowę w 2021 roku,
  2. każdy nie dokończony projekt (nie sfinalizowane formalności) stworzony według starych wymagań będzie musiał być dostosowany do nowych wytycznych,
  3. zaostrzone warunki techniczne będą musiały spełniać także budynki rozbudowywane oraz modernizowane po 31.12.2020 r.

Wymagania dla budynków i instalacji

Maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu. Określa jak wiele ciepła ucieka z domu na zewnątrz – im niższa jego wartość, tym mniejsze straty ciepła.
Nowe domy będą musiały być skuteczniej izolowane. Możliwe jest to poprzez zwiększenie grubości materiału izolacyjnego lub zastosowanie materiałów o lepszej jakości. Deklarowana przez producenta wartość współczynnika przewodzenia ciepła (lambda) powinna być jak najmniejsza. Taki materiał lepiej izoluje, a dzięki temu grubość ocieplenia może być mniejsza.
Wartość współczynnika Ep – określa on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Obecne standardy to Ep na poziomie 95 kWh/m2·rok. Od 2021 roku będzie musiał być obniżony do minimum 70 kWh/m2 rok.


Jak osiągnąć standardy WT 2021 w budownictwie jednorodzinnym?

Gwarantem jest tu odpowiednio dobrana izolacja termiczna w połączeniu z zasilaniem, neutralną dla środowiska, energią ekologiczną. Aby osiągnąć założenia WT 2021 musimy postawić na urządzenia korzystającego z energii odnawialnej. Tylko one pozwalają obniżyć zużycie energii pierwotnej zgodnej z wymaganiami warunków technicznych 2021. Warto przy tym zauważyć, że standardów tych nie spełnią kotły na węgiel, ale trudno je osiągnąć nawet przy ogrzewaniu olejowym, czy gazowym (również dla kotłów najnowszej generacji).


Im większy udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym domu, tym łatwiej osiągnąć standard WT 2021.


Co zatem wybrać? Okazuje się, że jedną z najlepszych decyzji będzie pompa ciepła. Jej zastosowanie pozwala zapewnić wysoki udział energii odnawialnej w bilansie budynku, a co za tym idzie również spełnić wymagania odnośnie Ep.
pompa ciepła

Poprawa jakości energetycznej domu

Wymogi określone w warunkach technicznych 2021 z dużym naciskiem stawiają na ekologiczne i odnawialne źródła ciepła. W naturalny sposób premiowane są również instalacje niskotemperaturowe. Oczywistym efektem jest też wzrost świadomości inwestorów w zakresie zintegrowanego podejście do projektowania.
Ważnym kierunkiem rozwoju będzie także zwiększanie nakładów na izolację budynków. Poprawianie parametrów izolacyjności przegród i stolarki zmniejsza zapotrzebowanie budynku na ciepło, a to ma znaczenie w ogólnym bilansie energetycznym. Projekty domów spełniających normę WT 2021 należy zaklasyfikować jako budynki energooszczędne (zgodnie z obecnie obowiązującymi normami).
Kolejnym trendem, na który powinniśmy się przygotować będzie zasilanie pomp ciepła z prądu generowanego przez mikroinstalacje fotowoltaiczne.
panele


Budynki wznoszone w oparciu o założenia WT 2021 powinna charakteryzować dość zwarta, prosta bryła, która sprzyja energooszczędności i minimalizuje ryzyko powstawania mostków cieplnych odpowiedzialnych za uciekanie ciepła.


z poważaniem
zespół mieszkania.podlasie.pl